آمونیم بی سولفیت

ژوئن 2, 2018

آمونیوم بی سولفیت محلول بالای %۶۰ (آمونیوم هیدروژن سولفیت) (NH4HSO3)

آمونیوم بی سولفیت محلول بالای %۶۰  (آمونیوم هیدروژن سولفیت) (NH4HSO3) آمونیوم بی سولفیت برای حذف اکسیژن محلول در فاضلاب، لوله ها و محلول های شیمیایی به کار […]