اکسیژن اسکونجر

ژوئن 10, 2018

اکسیژن جذب کننده یا جذب اکسیژن Oxygen Scavengers

اکسیژن جذب کننده یا جذب اکسیژن به بسته بندی های بسته اضافه می شود تا به کاهش یا کاهش سطح اکسیژن در بسته کمک شود. آنها […]