اسید باتری | آب اسید باتری

اسید باتری | آب اسید باتری


باطری های خودرو هم از نوع اسید باتری هستند، این باتری ها از یک صفحه فلزی ساخته شده است که در محلولی از آب مقطر و اسید قرار دارند.

در واقع اسید باتری برای باتری های معمولی که نیاز به آب باتری دارند استفاده می شود و باعث می شود که جریان الکتریکی از آند به کاتد منتقل شود.

اگر باتری شما جدید باشد و برای اولین بار آب باتری داخل آن بریزید، باتری شارژ اولیه خود را انجام داده و دیگر نیازی به شارژ نیست. شما میتوانید برای خرید اسید باتری با کارشناسان فروش تهران اسید در تماس باشید.